Innkalling til årsmøte i BBRC

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BERGEN BLUES & ROOTS CLUB

Sted: Fjellsdalen 5, Bønes
Tid: Torsdag 19. mai kl. 19:00.

Saker må være mottatt hos styret innen 05. mai.

Innkalling kan lastes ned her