BBRC beklager!

Alle som har mottatt faktura for medlemskontingent 2009:

Styret besluttet på formannens forslag å sende ut faktura til alle eksisterende medlemmer per 1.11.08.

Faktura ble deretter bestilt gjennom et regnskapsbyrå som tar slike oppdrag på bestilling. Byrået benyttet standard fakturamal og -tekst for å gjøre dette på enkleste og billigste måte, hvilket var i tråd med instruks fra styret i BBRC. Dette har medført at alle har mottatt faktura med en forfallsdato og en tekst som sier noe slikt som: «Ved forsinket betaling påløper purregebyr på kr. 57,-»

BBRCs styre beklager at denne påskriften har fulgt standard faktureringen. Alle medlemmer i BBRC og alle andre interesseorganisasjoner er naturligvis medlemmer, utelukkende på frivillig basis. De som velger å ikke betale medlemskontingent for 2009 innen utgangen av januar 2009 vil automatisk bli strøket som medlem av BBRC. Det vil ikke komme ny regning, ei heller purregebyr. De som eventuelt velger, av forskjellige årsaker å betale medlemskontingent til BBRC etter 31.1.09 vil bli meldt inn på nytt i klubben og få et nytt medlemsnummer.

BBRC ber om forståelse for at alle detaljer ikke var påtenkt når det ble besluttet å sende ut faktura til alle eksisterende medlemmer og tar dette til etterretning for neste utsending.

mvh Knut Tøraasen, styrets leder.

Om forfatteren

Legg igjen en kommentar

*