Årsmøte og konstituert, (nytt) styre i BBRC

Posted On 08 jul 2009
By :
Comment: Off

Årsmøte i BBRC er nå avholdt og konstitueringen et faktum.

Regnskap og årsberetning ble enstemmig vedtatt og styret fikk i sin helhet fornyet tillit. Dette innebærer følgende konstulasjon:

Knut Tøraasen sitter som styrets leder også i valgåret 2009/2010
Styremedlemmene er:
Willy Korneliussen (kasserer), Benedicte Eide Skare (Medlemsansvarlig & sekretær), 
Helge Lynglund (PR & Media ansvarlig), Einar Høgberg (bookingansvarlig),
Per Aarsand og Arild Helle blir brukt i mer generelle roller.
Sittende varamedlemmer er: Øyvind Aasmul, Ole-Martin Sæle og Kenneth Hatteberg (ny)
De største endringene ligger vel i at Helge Lynglund nå ønsket nye utfordringer i styret og 
stilte dermed posisjonen som bookingansvarlig til disposisjon.
Einar Høgberg som nå tar over denne rollen, har erfaring fra tilsvarende rolle i flere 
sammenhenger tidligere. 
Komplett protokoll, klubbens vedtekter etc. kan sendes på nermere forespørsel.
Det nye styret ser frem til å ta fatt på et nytt driftsår i BBRC og har en rekke 
idéer til den kommende driften.
Vi ses på Madam Felle.   
Om forfatteren