Årsmøte i Bergen Blues & Roots Club 14. Juni.2010- UTSATT til 28.Juni.

Sted: ”Green Room”, SAS Hotellet, Bryggen, Bergen

Tid: 19.00

Saker til behandling:

Sak nr 1:   Registrering av medlemmer
Sak nr 2:   Godkjenning av innkalling
Sak nr 3:   Valg av møtefunksjoner
Sak nr 4:   Fastsetting av resultatregnskap og balanse
Sak nr 5:   Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning 
 Sak nr 6:   Valg av styre
Evnt. saker/forslag som skal tas opp på møtet utover dette må være klubben ihende innen 21.Juni.  
Saker sendes klubben på mail: bergenblues@hotmail.com
Vel møtt! Håper å se noen av medlemmene på møtet.
Om forfatteren

Legg igjen en kommentar

*